23 Ekim 2016 Pazar

Yeni Zelanda'da Kadın Hakları - Oy Kullanma Hakkı

Kadın hakları, mal mülk sahibi olabilmekten, işyeri işletebilmeye, oy kullanıp seçimlere aday olmaktan yasal yollarla kürtaj olabilmeye kadar pek çok konuyu içeriyor.

Günümüz dünyasında, dünyanın nispeten avantajlı bölgelerinde doğmuş olup kadın hakları konusunda tarihsel bir birikime sahip olmayanlar ya da dünyada, çevrelerinde yaşananları görmezden gelenler için kadın hakları çok da üzerinde durulması gereken bir konu değil. Ancak erkekle eşit bir birey olarak kabul görüp oy kullanabilme hakkının en gelişmiş batılı ülkelerde bile ancak 1. Dünya savaşından sonra kazanıldığını yani yüzyıla varmayan bir geçmişi olduğu düşünüldüğünde konunun neden bu kadar önemli olduğu ve neden insan haklarından ayrı olarak değerlendirildiği anlaşılabilir belki.

Benim bu yazıda iletmek istediğim istediğim, çok daha kapsamlı kadın haklarından ziyade kadınların seçme hakkı.
Suffrage, İngilizce'de seçme hakkı demek. Suffragette ise kadınların seçme hakkını savunan kadın anlamına geliyor. 16. yüzyıldan beri kadınlar dünyanın çeşitli bölgelerinde ve çeşitli şekillerde oy kullanma hakkını elde etmeye çalışmışlar. Ancak bu mücadelenin en yoğunlaştığı dönemler 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında ve  İngiltere ve kolonileri ile Amerika Birleşik Devlerleri ve Kuzey Avrupa ülkelerinde. Suffragette'ler İngiltere'de Ruslar'dan öğrendikleri açlık grevi gibi eylem yöntemleri kullanırken, Yeni Zelanda'da parlomentoya, defalarca ve hatta bir keresinde o dönem Yeni Zelanda'nın Avrupalı yetişkin kadın nüfusunun dörtte biri gibi bir katılımcı sayısıyla imzalı dilekçe sunmuşlar.

Sonunda Kate Sheppard liderliğindeki WCTU'nun (Women's Christian Temperance Union) kampanyaları başarıyla sonuçlanmış.

Ve Yeni Zelanda, 19 Eylül 1893'te, dünyada ülkesindeki tüm kadınlara parlomento seçimlerinde oy kullanma hakkını veren ülke oldu. 1919'da da kadınlar seçilme hakkını elde ettiler.

Bugün, 2014 seçimlerine göre, Yeni Zelanda parlomentosunun %31'ini kadınlar oluşturuyor.

Kate Sheppard Yeni Zelanda tarihine katkıları nedeniyle kullanımdaki 10$ banknotundaki kendisine ayrılan yer ile onurlandırılmıştır. Yeni Zelandalılar, kadınlara oy kullanma hakkını ilk veren ülke olmakla gurur duyarlar.


Note; Aşağıda yararlandığım kaynaklar dışında onedio'nun kadınların seçme ve seçilme haklarına sahip olmasını tarihsel olarak sıralayan listesini görebilirsiniz.
https://onedio.com/haber/ulke-ulke-kadinlarin-secme-ve-secilme-haklarina-sahip-olma-kronolojisi-663664

http://www.nzhistory.net.nz/politics/womens-suffrage
https://en.wikipedia.org/wiki/Suffragette
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kad%C4%B1nlar%C4%B1n_oy_hakk%C4%B1n%C4%B1n_zaman_%C3%A7izelgesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1nlara_se%C3%A7me_ve_se%C3%A7ilme_hakk%C4%B1n%C4%B1n_tan%C4%B1nmas%C4%B1


https://www.facebook.com/yenizelandadayasam/
https://www.instagram.com/sevgininfotogunlugu/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder